Image Not Found On Media Library
Image Not Found On Media Library

Born to be wild

Together
Everyone
Achieves
More

Samen sta je sterker. Maar de zwakheid of juist de sterkte van een medespeler heeft veel invloed op jou. Een team moet dus sámen kunnen omgaan met prestatiedruk en stress. En gedrag van alle leden. Als een team te veel spanning heeft, worden prestaties geblokkeerd. Let’s go!

Mental sportcoaching kan mentale blokkades doorbreken

Door simpele oefeningen wordt samenhang gecreëerd in het team en de weg naar betere prestaties vrijgemaakt. Dit doe ik door:

  • Elke team member individueel te coachen.
  • Teamrollen goed onder de loep te nemen.
  • De verbale en non-verbale communicatie binnen het team te observeren.
  • Het team bewust te maken van zijn sterke kanten en ontwikkelpunten.
  • Het team tools te geven om een sterk team te zijn en blijven.
  • Een visie, missie en ambitie stellen en deze door geheel de organisatie te coachen.

Kortom: ik leer een groep om een (h)echt team te worden

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Coaching voor Teams | IK HEB HET IN ME